Login / buat akun
SABDA Labs
Lihat sumber | Diskusi | Versi terdahulu | Pranala balik | Perubahan terkait

Pencarian


Pencarian Alkitab


Ketik kata atau ayat:

Alkitab Bahan


SABDA


Forum
Peta isi
Halaman ini
Lihat sumber
Bagian baru
Versi terdahulu
Halaman saya
Masuk log / buat akun
Halaman istimewa
Halaman istimewa
Daftar halaman
Halaman baru
Perubahan terbaru
Pranala balik
Perubahan terkait

Singkatan

Dari SABDA Labs

SABDA · Download · Berpartisipasi · Produk YLSA · Panduan · Lain-lain
#English Name/Indonesian NameBIYNWittenbergUMassF2LF3LF4LF5LConsonantF2CF3CF4CF5CLAIF2LF3LF4LF5LKonsonanF2CF3CF4CF5COther IndoTL IndoOther Logos
1Genesis/KejadianGENGenGenGeGenGeneGenesGnssGnGnsGnssGnssKejKeKejKejaKejadKjdnKjKjdKjdnKjdn Kedjadian
2Exodus/KeluaranEXOExExoExExoExodExoduExdsExExdExdsExdsKelKeKelKeluKeluaKlrnKlKlrKlrnKlrnKeluar
3Leviticus/ImamatLEVLevLevLeLevLeviLevitLvtcsLvLvtLvtcLvtcsImaImImaImamImamaImmtImImmImmtImmt
4Numbers/BilanganNUMNumNumNuNumNumbNumbeNmbrsNmNmbNmbrNmbrsBilBiBilBilaBilanBlngnBlBlnBlngBlngnBilang Nb
5Deuteronomy/UlanganDEUDeutDeuDeDeuDeutDeuteDtrnmyDtDtrDtrnDtrnmUlaUlUlaUlanUlangUlngnUlUlnUlngUlngn
6Joshua/YosuaJOSJoshJosJoJosJoshJoshuJshJsJshJshJshYosYoYosYosuYosuaYsYsYsYsYsJusakJoshJosJsh
7Judges/Hakim-HakimJDGJdgJdgJuJudJudgJudgeJdgsJdJdgJdgsJdgsHakHaHakHakiHakimHkm-HkmHkHkmHkm-Hkm-HJudgJdgJg, Jdgs
8Ruth/RutRUTRuthRthRuRutRuthRuthRthRtRthRthRthRutRuRutRutRutRtRtRtRtRtRthRu
91Samuel/1Samuel1SA1Sam1Sam1S1Sa1Sam1Samu1Sml1S1Sm1Sml1Sml1Sam1S1Sa1Sam1Samu1Sml1S1Sm1Sml1Sml1Semuil
102Samuel/2Samuel2SA2Sam2Sam2S2Sa2Sam2Samu2Sml2S2Sm2Sml2Sml2Sam2S2Sa2Sam2Samu2Sml2S2Sm2Sml2Sml2Semuil
111Kings/1Raja-raja1KI1Ki1Kgs1K1Ki1Kin1King1Kngs1K1Kn1Kng1Kngs1Raj1R1Ra1Raj1Raja1Rj-rj1R1Rj1Rj-1Rj-r1Rj-rj1Radja-radja
122Kings/2Raja-raja2KI2Ki2Kgs2K2Ki2Kin2King2Kngs2K2Kn2Kng2Kngs2Raj2R2Ra2Raj2Raja2Rj-rj2R2Rj2Rj-2Rj-r2Rj-rj2Radja-radja
131Chronicles/1Tawarikh1CH1Chr1Chr1C1Ch1Chr1Chro1Chrncls1C1Ch1Chr1Chrn1Taw1T1Ta1Taw1Tawa1Twrkh1T1Tw1Twr1Twrk1Tawarik1Tawarich
142Chronicles/2Tawarikh2CH2Chr2Chr2C2Ch2Chr2Chro2Chrncls2C2Ch2Chr2Chrn2Taw2T2Ta2Taw2Tawa2Twrkh2T2Tw2Twr2Twrk2Tawarik2Tawarich
15Ezra/EzraEZREzraEzrEzEzrEzraEzraEzrEzEzrEzrEzrEzrEzEzrEzraEzraEzrEzEzrEzrEzr
16Nehemiah/NehemiaNEHNehNehNeNehNeheNehemNhmhNhNhmNhmhNhmhNehNeNehNeheNehemNhmNhNhmNhmNhmNehemja
17Esther/EsterESTEstEstEsEstEsthEstheEsthrEsEstEsthEsthrEstEsEstEsteEsterEstrEsEstEstrEstr
18Job/AyubJOBJobJobJoJobJobJobJbJbJbJbJbAyuAyAyuAyubAyubAybAyAybAybAybAjub
19Psalms/MazmurPSAPsPsaPsPsaPsalPsalmPslmsPsPslPslmPslmsMazMaMazMazmMazmuMzmrMzMzmMzmrMzmrZaburPslmPss, Psm
20Proverbs/AmsalPROProvProPrProProvProvePrvrbsPrPrvPrvrPrvrbAmsAmAmsAmsaAmsalAmslAmAmsAmslAmslProvPrPrv
21Ecclesiastes/PengkotbahECCEcclEccEcEccEcclEccleEcclsstsEcEccEcclEcclsPenPePenPengPengkPngktbhPnPngPngkPngktPengkotbahAlkhatibAlchatibEcclesEcQohQoheleth
22SongofSolomon/KidungAgungSOSSsSngSoSonSongSongSngfSlmnSnSngSngfSngfSKidKiKidKiduKidunKdngAgngKdKdnKdngKdngAKidungAgungSjirul-asjaarSOSCanticleofCanticlesCanticlesSongofSongs
23Isaiah/YesayaISAIsaIsaIsIsaIsaiIsaiaIshIsIshIshIshYesYeYesYesaYesayYsyYsYsyYsyYsyJesajaIsaIs
24Jeremiah/YeremiaJERJerJerJeJerJereJeremJrmhJrJrmJrmhJrmhYerYeYerYereYeremYrmYrYrmYrmYrmJermiaJeremiaJerJeJr
25Lamentations/RatapanLAMLamLamLaLamLameLamenLmnttnsLmLmnLmntLmnttRatRaRatRataRatapRtpnRtRtpRtpnRtpnNudubLamLa
26Ezekiel/YehezkielEZEEzekEzeEzEzeEzekEzekiEzklEzEzkEzklEzklYehYeYehYeheYehezYhzklYhYhzYhzkYhzklJehezkielEzekEzeEzk
27Daniel/DanielDANDanDanDaDanDaniDanieDnlDnDnlDnlDnlDanDaDanDaniDanieDnlDnDnlDnlDnlDanDaDn
28Hosea/HoseaHOSHoseaHosHoHosHoseHoseaHsHsHsHsHsHosHoHosHoseHoseaHsHsHsHsHsHosHo
29Joel/YoelJOEJoelJoelJoJoeJoelJoelJlJlJlJlJlYoeYoYoeYoelYoelYlYlYlYlYlYo?lJo?lJoelJoeJl
30Amos/AmosAMOAmosAmsAmAmoAmosAmosAmsAmAmsAmsAmsAmoAmAmoAmosAmosAmsAmAmsAmsAmsAmosAm
31Obadiah/ObajaOBAObObdObObaObadObadiObdhObObdObdhObdhObaObObaObajObajaObjObObjObjObjObadjaObadOb
32Jonah/YunusJONJonahJonJoJonJonaJonahJnhJnJnhJnhJnhYunYuYunYunuYunusYnsYnYnsYnsYnsJunusJnhJon
33Micah/MikhaMICMicahMicMiMicMicaMicahMchMcMchMchMchMikMiMikMikhMikhaMkhMkMkhMkhMkhMikaMichaMicahMic
34Nahum/NahumNAHNahumNahNaNahNahuNahumNhmNhNhmNhmNhmNahNaNahNahuNahumNhmNhNhmNhmNhmNahNa
35Habakkuk/HabakukHABHabHabHaHabHabaHabakHbkkkHbHbkHbkkHbkkkHabHaHabHabaHabakHbkkHbHbkHbkkHbkkHabHab
36Zephaniah/ZefanyaZEPZephZepZeZepZephZephaZphnhZpZphZphnZphnhZefZeZefZefaZefanZfnyZfZfnZfnyZfnyZefanjaZephZepZp
37Haggai/HagaiHAGHagHagHaHagHaggHaggaHggHgHggHggHggHagHaHagHagaHagaiHgHgHgHgHgHadjaiHaggaiHagHg
38Zechariah/ZakhariaZECZecZecZeZecZechZechaZchrhZcZchZchrZchrhZakZaZakZakhZakhaZkhrZkZkhZkhrZkhrZakariaZachariaZechZecZc
39Malachi/MaleakhiMALMalMalMaMalMalaMalacMlchMlMlcMlchMlchMalMaMalMaleMaleaMlkhMlMlkMlkhMlkhMaleakiMaleachiMalMalMl
40Matthew/MatiusMATMattMtMaMatMattMatthMtthwMtMttMtthMtthwMatMaMatMatiMatiuMtsMtMtsMtsMtsMateusMatioesMattMt
41Mark/MarkusMARMarkMkMaMarMarkMarkMrkMrMrkMrkMrkMarMaMarMarkMarkuMrksMrMrkMrksMrksMarkoesMrkMkMr
42Luke/LukasLUKLukeLkLuLukLukeLukeLkLkLkLkLkLukLuLukLukaLukasLksLkLksLksLksLoekasLukLk
43John/YohanesJOHJohnJnJoJohJohnJohnJhnJhJhnJhnJhnYohYoYohYohaYohanYhnsYhYhnYhnsYhnsYahyaJahjaJohanesJohnJnJhn
44Acts/KisahParaRasulACTActsAcAcActActsActsActsAcActActsActsKisKiKisKisaKisahKshPrRslKsKshKshPKshPrKissahActsAc
45Romans/RomaROMRomRmRoRomRomaRomanRmnsRmRmnRmnsRmnsRomRoRomRomaRomaRmRmRmRmRmRasulRumRomRoRm
461Corinthians/1Korintus1CO1Cor1Co1C1Co1Cor1Cori1Crnthns1C1Cr1Crn1Crnt1Kor1K1Ko1Kor1Kori1Krnts1K1Kr1Krn1Krnt1Korinti
472Corinthians/2Korintus2CO2Cor2Co2C2Co2Cor2Cori2Crnthns2C2Cr2Crn2Crnt2Kor2K2Ko2Kor2Kori2Krnts2K2Kr2Krn2Krnt2Korinti
48Galatians/GalatiaGALGalGaGaGalGalaGalatGltnsGlGltGltnGltnsGalGaGalGalaGalatGltGlGltGltGltGalatiahGalatiGalGa
49Ephesians/EfesusEPHEphEpEpEphEpheEphesEphsnsEpEphEphsEphsnEfeEfEfeEfesEfesuEfssEfEfsEfssEfssEffesusEpesusEpesoesEphesEph
50Philippians/FilipiPHPPhilPpPhPhiPhilPhiliPhlppnsPhPhlPhlpPhlppFilFiFilFiliFilipFlpFlFlpFlpFlpPilipiPhilPhp
51Colossians/KoloseCOLColCsCoColColoColosClssnsClClsClssClssnKolKoKolKoloKolosKlsKlKlsKlsKlsKolosiColCol
521Thessalonians/1Tesalonika1TH1Thes1Th1T1Th1The1Thes1Thsslnns1T1Th1Ths1Thss1Tes1T1Te1Tes1Tesa1Tslnk1T1Ts1Tsl1Tsln
532Thessalonians/2Tesalonika2TH2Thes2Th2T2Th2The2Thes2Thsslnns2T2Th2Ths2Thss2Tes2T2Te2Tes2Tesa2Tslnk2T2Ts2Tsl2Tsln
541Timothy/1Timotius1TI1Tim1Tm1T1Ti1Tim1Timo1Tmthy1T1Tm1Tmt1Tmth1Tim1T1Ti1Tim1Timo1Tmts1T1Tm1Tmt1Tmts1Timoteus1Timotioes
552Timothy/2Timotius2TI2Tim2Tm2T2Ti2Tim2Timo2Tmthy2T2Tm2Tmt2Tmth2Tim2T2Ti2Tim2Timo2Tmts2T2Tm2Tmt2Tmts2Timoteus2Timotioes
56Titus/TitusTITTitusTtTiTitTituTitusTtsTtTtsTtsTtsTitTiTitTituTitusTtsTtTtsTtsTtsTitoesTitusTit
57Philemon/FilemonPHMPhilePmPhPhiPhilPhilePhlmnPhPhlPhlmPhlmnFilFiFilFileFilemFlmnFlFlmFlmnFlmnPilemonPhilemPhm
58Hebrews/IbraniHEBHebHbHeHebHebrHebreHbrwsHbHbrHbrwHbrwsIbrIbIbrIbraIbranIbrnIbIbrIbrnIbrnIberaniHebrewsHeb
59James/YakobusJAMJamesJaJaJamJameJamesJmsJmJmsJmsJmsYakYaYakYakoYakobYkbsYkYkbYkbsYkbsYakubJakubJakobusJakoebJamesJasJm
601Peter/1Petrus1PE1Pet1Pt1P1Pe1Pet1Pete1Ptr1P1Pt1Ptr1Ptr1Pet1P1Pe1Pet1Petr1Ptrs1P1Pt1Ptr1Ptrs1Peterus1Peteroes
612Peter/2Petrus2PE2Pet2Pt2P2Pe2Pet2Pete2Ptr2P2Pt2Ptr2Ptr2Pet2P2Pe2Pet2Petr2Ptrs2P2Pt2Ptr2Ptrs2Peterus2Peteroes
621John/1Yohanes1JO1John1Jn1J1Jo1Joh1John1Jhn1J1Jh1Jhn1Jhn1Yoh1Y1Yo1Yoh1Yoha1Yhns1Y1Yh1Yhn1Yhns1Yahya1Jahja1Johanes
632John/2Yohanes2JO2John2Jn2J2Jo2Joh2John2Jhn2J2Jh2Jhn2Jhn2Yoh2Y2Yo2Yoh2Yoha2Yhns2Y2Yh2Yhn2Yhns2Yahya2Jahja2Johanes
643John/3Yohanes3JO3John3Jn3J3Jo3Joh3John3Jhn3J3Jh3Jhn3Jhn3Yoh3Y3Yo3Yoh3Yoha3Yhns3Y3Yh3Yhn3Yhns3Yahya3Jahja3Johanes
65Jude/YudasJDEJudeJdJuJudJudeJudeJdJdJdJdJdYudYuYudYudaYudasYdsYdYdsYdsYdsYahudaJehudaJudasJoedasJudeJud
66Revelation/WahyuREVRevRvReRevReveRevelRvltnRvRvlRvltRvltnWahWaWahWahyWahyuWhyWhWhyWhyWhyKenyataanWahjuRevReTheRevelation

Numbered book

List of numbered books
#English Name/Indonesian NameBIYNWittenbergUMassF2LF3LF4LF5LConsonantF2CF3CF4CF5CLAIF2LF3LF4LF5LKonsonanF2CF3CF4CF5COther IndoOther Logos
91Samuel/1Samuel1SA1Sam1Sam1S1Sa1Sam1Samu1Sml1S1Sm1Sml1Sml1Sam1S1Sa1Sam1Samu1Sml1S1Sm1Sml1Sml
102Samuel/2Samuel2SA2Sam2Sam2S2Sa2Sam2Samu2Sml2S2Sm2Sml2Sml2Sam2S2Sa2Sam2Samu2Sml2S2Sm2Sml2Sml
111Kings/1Raja-raja1KI1Ki1Kgs1K1Ki1Kin1King1Kngs1K1Kn1Kng1Kngs1Raj1R1Ra1Raj1Raja1Rjrj1R1Rj1Rjr1Rjrj1Rj-rj1Kgs
122Kings/2Raja-raja2KI2Ki2Kgs2K2Ki2Kin2King2Kngs2K2Kn2Kng2Kngs2Raj2R2Ra2Raj2Raja2Rjrj2R2Rj2Rjr2Rjrj2Rj-rj2Kgs
131Chronicles/1Tawarikh1CH1Chr1Chr1C1Ch1Chr1Chro1Chrncls1C1Ch1Chr1Chrn1Taw1T1Ta1Taw1Tawa1Twrkh1T1Tw1Twr1Twrk1Chron
142Chronicles/2Tawarikh2CH2Chr2Chr2C2Ch2Chr2Chro2Chrncls2C2Ch2Chr2Chrn2Taw2T2Ta2Taw2Tawa2Twrkh2T2Tw2Twr2Twrk2Chron
461Corinthians/1Korintus1CO1Cor1Co1C1Co1Cor1Cori1Crnthns1C1Cr1Crn1Crnt1Kor1K1Ko1Kor1Kori1Krnts1K1Kr1Krn1Krnt
472Corinthians/2Korintus2CO2Cor2Co2C2Co2Cor2Cori2Crnthns2C2Cr2Crn2Crnt2Kor2K2Ko2Kor2Kori2Krnts2K2Kr2Krn2Krnt
521Thessalonians/1Tesalonika1TH1Thes1Th1T1Th1The1Thes1Thsslnns1T1Th1Ths1Thss1Tes1T1Te1Tes1Tesa1Tslnk1T1Ts1Tsl1Tsln1Thess
532Thessalonians/2Tesalonika2TH2Thes2Th2T2Th2The2Thes2Thsslnns2T2Th2Ths2Thss2Tes2T2Te2Tes2Tesa2Tslnk2T2Ts2Tsl2Tsln2Thess
541Timothy/1Timotius1TI1Tim1Tm1T1Ti1Tim1Timo1Tmthy1T1Tm1Tmt1Tmth1Tim1T1Ti1Tim1Timo1Tmts1T1Tm1Tmt1Tmts
552Timothy/2Timotius2TI2Tim2Tm2T2Ti2Tim2Timo2Tmthy2T2Tm2Tmt2Tmth2Tim2T2Ti2Tim2Timo2Tmts2T2Tm2Tmt2Tmts
601Peter/1Petrus1PE1Pet1Pt1P1Pe1Pet1Pete1Ptr1P1Pt1Ptr1Ptr1Pet1P1Pe1Pet1Petr1Ptrs1P1Pt1Ptr1Ptrs
612Peter/2Petrus2PE2Pet2Pt2P2Pe2Pet2Pete2Ptr2P2Pt2Ptr2Ptr2Pet2P2Pe2Pet2Petr2Ptrs2P2Pt2Ptr2Ptrs
621John/1Yohanes1JO1John1Jn1J1Jo1Joh1John1Jhn1J1Jh1Jhn1Jhn1Yoh1Y1Yo1Yoh1Yoha1Yhns1Y1Yh1Yhn1Yhns1Jn
632John/2Yohanes2JO2John2Jn2J2Jo2Joh2John2Jhn2J2Jh2Jhn2Jhn2Yoh2Y2Yo2Yoh2Yoha2Yhns2Y2Yh2Yhn2Yhns2Jn
643John/3Yohanes3JO3John3Jn3J3Jo3Joh3John3Jhn3J3Jh3Jhn3Jhn3Yoh3Y3Yo3Yoh3Yoha3Yhns3Y3Yh3Yhn3Yhns3Jn

Variations:

List of numbered books without numbers
#English Name/Indonesian NameBIYNWittenbergUMassF2LF3LF4LF5LConsonantF2CF3CF4CF5CLAIF2LF3LF4LF5LKonsonanF2CF3CF4CF5COther IndoOther Logos
91Samuel/1SamuelSASamSamSSaSamSamuSmlSSmSmlSmlSamSSaSamSamuSmlSSmSmlSml
111Kings/1Raja-rajaKIKiKgsKKiKinKingKngsKKnKngKngsRajRRaRajRajaRjrjRRjRjrRjrjRj-rjKgs
131Chronicles/1TawarikhCHChrChrCChChrChroChrnclsCChChrChrnTawTTaTawTawaTwrkhTTwTwrTwrkChron
461Corinthians/1KorintusCOCorCoCCoCorCoriCrnthnsCCrCrnCrntKorKKoKorKoriKrntsKKrKrnKrnt
521Thessalonians/1TesalonikaTHThesThTThTheThesThsslnnsTThThsThssTesTTeTesTesaTslnkTTsTslTslnThess
541Timothy/1TimotiusTITimTmTTiTimTimoTmthyTTmTmtTmthTimTTiTimTimoTmtsTTmTmtTmts
601Peter/1PetrusPEPetPtPPePetPetePtrPPtPtrPtrPetPPePetPetrPtrsPPtPtrPtrs
621John/1YohanesJOJohnJnJJoJohJohnJhnJJhJhnJhnYohYYoYohYohaYhnsYYhYhnYhnsJn
With Roman Numeral instead of Arabic
#English Name/Indonesian NameBIYNWittenbergUMassF2LF3LF4LF5LConsonantF2CF3CF4CF5CLAIF2LF3LF4LF5LKonsonanF2CF3CF4CF5COther IndoOther Logos
9ISamuel/ISamuelISAISamISamISISaISamISamuISmlISISmISmlISmlISamISISaISamISamuISmlISISmISmlISml
10IISamuel/IISamuelIISAIISamIISamIISIISaIISamIISamuIISmlIISIISmIISmlIISmlIISamIISIISaIISamIISamuIISmlIISIISmIISmlIISml
11IKings/IRaja-rajaIKIIKiIKgsIKIKiIKinIKingIKngsIKIKnIKngIKngsIRajIRIRaIRajIRajaIRj-rjIRIRjIRj-IRj-rIRj-rjIKgs
12IIKings/IIRaja-rajaIIKIIIKiIIKgsIIKIIKiIIKinIIKingIIKngsIIKIIKnIIKngIIKngsIIRajIIRIIRaIIRajIIRajaIIRj-rjIIRIIRjIIRj-IIRj-rIIRj-rjIIKgs
13IChronicles/ITawarikhICHIChrIChrICIChIChrIChroIChrnclsICIChIChrIChrnITawITITaITawITawaITwrkhITITwITwrITwrkIChron
14IIChronicles/IITawarikhIICHIIChrIIChrIICIIChIIChrIIChroIIChrnclsIICIIChIIChrIIChrnIITawIITIITaIITawIITawaIITwrkhIITIITwIITwrIITwrkIIChron
46ICorinthians/IKorintusICOICorICoICICoICorICoriICrnthnsICICrICrnICrntIKorIKIKoIKorIKoriIKrntsIKIKrIKrnIKrnt
47IICorinthians/IIKorintusIICOIICorIICoIICIICoIICorIICoriIICrnthnsIICIICrIICrnIICrntIIKorIIKIIKoIIKorIIKoriIIKrntsIIKIIKrIIKrnIIKrnt
52IThessalonians/ITesalonikaITHIThesIThITIThITheIThesIThsslnnsITIThIThsIThssITesITITeITesITesaITslnkITITsITslITslnIThess
53IIThessalonians/IITesalonikaIITHIIThesIIThIITIIThIITheIIThesIIThsslnnsIITIIThIIThsIIThssIITesIITIITeIITesIITesaIITslnkIITIITsIITslIITslnIIThess
54ITimothy/ITimotiusITIITimITmITITiITimITimoITmthyITITmITmtITmthITimITITiITimITimoITmtsITITmITmtITmts
55IITimothy/IITimotiusIITIIITimIITmIITIITiIITimIITimoIITmthyIITIITmIITmtIITmthIITimIITIITiIITimIITimoIITmtsIITIITmIITmtIITmts
60IPeter/IPetrusIPEIPetIPtIPIPeIPetIPeteIPtrIPIPtIPtrIPtrIPetIPIPeIPetIPetrIPtrsIPIPtIPtrIPtrs
61IIPeter/IIPetrusIIPEIIPetIIPtIIPIIPeIIPetIIPeteIIPtrIIPIIPtIIPtrIIPtrIIPetIIPIIPeIIPetIIPetrIIPtrsIIPIIPtIIPtrIIPtrs
62IJohn/IYohanesIJOIJohnIJnIJIJoIJohIJohnIJhnIJIJhIJhnIJhnIYohIYIYoIYohIYohaIYhnsIYIYhIYhnIYhnsIJn
63IIJohn/IIYohanesIIJOIIJohnIIJnIIJIIJoIIJohIIJohnIIJhnIIJIIJhIIJhnIIJhnIIYohIIYIIYoIIYohIIYohaIIYhnsIIYIIYhIIYhnIIYhnsIIJn
64IIIJohn/IIIYohanesIIIJOIIIJohnIIIJnIIIJIIIJoIIIJohIIIJohnIIIJhnIIIJIIIJhIIIJhnIIIJhnIIIYohIIIYIIIYoIIIYohIIIYohaIIIYhnsIIIYIIIYhIIIYhnIIIYhnsIIIJn
Arabic numerals with space
#English Name/Indonesian NameBIYNWittenbergUMassF2LF3LF4LF5LConsonantF2CF3CF4CF5CLAIF2LF3LF4LF5LKonsonanF2CF3CF4CF5COther IndoOther Logos
9 1 Samuel/1 Samuel1 SA1 Sam1 Sam1 S1 Sa1 Sam1 Samu1 Sml1 S1 Sm1 Sml1 Sml1 Sam1 S1 Sa1 Sam1 Samu1 Sml1 S1 Sm1 Sml1 Sml
102 Samuel/2 Samuel2 SA2 Sam2 Sam2 S2 Sa2 Sam2 Samu2 Sml2 S2 Sm2 Sml2 Sml2 Sam2 S2 Sa2 Sam2 Samu2 Sml2 S2 Sm2 Sml2 Sml
111 Kings/1 Raja-raja1 KI1 Ki1 Kgs1 K1 Ki1 Kin1 King1 Kngs1 K1 Kn1 Kng1 Kngs1 Raj1 R1 Ra1 Raj1 Raja1 Rjrj1 R1 Rj1 Rjr1 Rjrj1 Rj-rj1 Kgs
122 Kings/2 Raja-raja2 KI2 Ki2 Kgs2 K2 Ki2 Kin2 King2 Kngs2 K2 Kn2 Kng2 Kngs2 Raj2 R2 Ra2 Raj2 Raja2 Rjrj2 R2 Rj2 Rjr2 Rjrj2 Rj-rj2 Kgs
131 Chronicles/1 Tawarikh1 CH1 Chr1 Chr1 C1 Ch1 Chr1 Chro1 Chrncls1 C1 Ch1 Chr1 Chrn1 Taw1 T1 Ta1 Taw1 Tawa1 Twrkh1 T1 Tw1 Twr1 Twrk1 Chron
142 Chronicles/2 Tawarikh2 CH2 Chr2 Chr2 C2 Ch2 Chr2 Chro2 Chrncls2 C2 Ch2 Chr2 Chrn2 Taw2 T2 Ta2 Taw2 Tawa2 Twrkh2 T2 Tw2 Twr2 Twrk2 Chron
461 Corinthians/1 Korintus1 CO1 Cor1 Co1 C1 Co1 Cor1 Cori1 Crnthns1 C1 Cr1 Crn1 Crnt1 Kor1 K1 Ko1 Kor1 Kori1 Krnts1 K1 Kr1 Krn1 Krnt
472 Corinthians/2 Korintus2 CO2 Cor2 Co2 C2 Co2 Cor2 Cori2 Crnthns2 C2 Cr2 Crn2 Crnt2 Kor2 K2 Ko2 Kor2 Kori2 Krnts2 K2 Kr2 Krn2 Krnt
521 Thessalonians/1 Tesalonika1 TH1 Thes1 Th1 T1 Th1 The1 Thes1 Thsslnns1 T1 Th1 Ths1 Thss1 Tes1 T1 Te1 Tes1 Tesa1 Tslnk1 T1 Ts1 Tsl1 Tsln1 Thess
532 Thessalonians/2 Tesalonika2 TH2 Thes2 Th2 T2 Th2 The2 Thes2 Thsslnns2 T2 Th2 Ths2 Thss2 Tes2 T2 Te2 Tes2 Tesa2 Tslnk2 T2 Ts2 Tsl2 Tsln2 Thess
541 Timothy/1 Timotius1 TI1 Tim1 Tm1 T1 Ti1 Tim1 Timo1 Tmthy1 T1 Tm1 Tmt1 Tmth1 Tim1 T1 Ti1 Tim1 Timo1 Tmts1 T1 Tm1 Tmt1 Tmts
552 Timothy/2 Timotius2 TI2 Tim2 Tm2 T2 Ti2 Tim2 Timo2 Tmthy2 T2 Tm2 Tmt2 Tmth2 Tim2 T2 Ti2 Tim2 Timo2 Tmts2 T2 Tm2 Tmt2 Tmts
601 Peter/1 Petrus1 PE1 Pet1 Pt1 P1 Pe1 Pet1 Pete1 Ptr1 P1 Pt1 Ptr1 Ptr1 Pet1 P1 Pe1 Pet1 Petr1 Ptrs1 P1 Pt1 Ptr1 Ptrs
612 Peter/2 Petrus2 PE2 Pet2 Pt2 P2 Pe2 Pet2 Pete2 Ptr2 P2 Pt2 Ptr2 Ptr2 Pet2 P2 Pe2 Pet2 Petr2 Ptrs2 P2 Pt2 Ptr2 Ptrs
621 John/1 Yohanes1 JO1 John1 Jn1 J1 Jo1 Joh1 John1 Jhn1 J1 Jh1 Jhn1 Jhn1 Yoh1 Y1 Yo1 Yoh1 Yoha1 Yhns1 Y1 Yh1 Yhn1 Yhns1 Jn
632 John/2 Yohanes2 JO2 John2 Jn2 J2 Jo2 Joh2 John2 Jhn2 J2 Jh2 Jhn2 Jhn2 Yoh2 Y2 Yo2 Yoh2 Yoha2 Yhns2 Y2 Yh2 Yhn2 Yhns2 Jn
643 John/3 Yohanes3 JO3 John3 Jn3 J3 Jo3 Joh3 John3 Jhn3 J3 Jh3 Jhn3 Jhn3 Yoh3 Y3 Yo3 Yoh3 Yoha3 Yhns3 Y3 Yh3 Yhn3 Yhns3 Jn
Roman numerals with space
#English Name/Indonesian NameBIYNWittenbergUMassF2LF3LF4LF5LConsonantF2CF3CF4CF5CLAIF2LF3LF4LF5LKonsonanF2CF3CF4CF5COther IndoOther Logos
9I Samuel/I SamuelI SAI SamI SamI SI SaI SamI SamuI SmlI SI SmI SmlI SmlI SamI SI SaI SamI SamuI SmlI SI SmI SmlI Sml
10II Samuel/II SamuelII SAII SamII SamII SII SaII SamII SamuII SmlII SII SmII SmlII SmlII SamII SII SaII SamII SamuII SmlII SII SmII SmlII Sml
11I Kings/I Raja-rajaI KiI KiI KgsI KI KiI KinI KingI KngsI KI KnI KngI KngsI RajI RI RaI RajI RajaI Rj-rjI RI RjI Rj-I Rj-rI Rj-rjI Kgs
12II Kings/II Raja-rajaII KiII KiII KgsII KII KiII KinII KingII KngsII KII KnII KngII KngsII RajII RII RaII RajII RajaII Rj-rjII RII RjII Rj-II Rj-rII Rj-rjII Kgs
13I Chronicles/I TawarikhI CHI ChrI ChrI CI ChI ChrI ChroI ChrnclsI CI ChI ChrI ChrnI TawI TI TaI TawI TawaI TwrkhI TI TwI TwrI TwrkI Chron
14II Chronicles/II TawarikhII CHII ChrII ChrII CII ChII ChrII ChroII ChrnclsII CII ChII ChrII ChrnII TawII TII TaII TawII TawaII TwrkhII TII TwII TwrII TwrkII Chron
46I Corinthians/I KorintusI COI CorI CoI CI CoI CorI CoriI CrnthnsI CI CrI CrnI CrntI KorI KI KoI KorI KoriI KrntsI KI KrI KrnI Krnt
47II Corinthians/II KorintusII COII CorII CoII CII CoII CorII CoriII CrnthnsII CII CrII CrnII CrntII KorII KII KoII KorII KoriII KrntsII KII KrII KrnII Krnt
52I Thessalonians/I TesalonikaI THI ThesI ThI TI ThI TheI ThesI ThsslnnsI TI ThI ThsI ThssI TesI TI TeI TesI TesaI TslnkI TI TsI TslI TslnI Thess
53II Thessalonians/II TesalonikaII THII ThesII ThII TII ThII TheII ThesII ThsslnnsII TII ThII ThsII ThssII TesII TII TeII TesII TesaII TslnkII TII TsII TslII TslnII Thess
54I Timothy/I TimotiusI TiI TimI TmI TI TiI TimI TimoI TmthyI TI TmI TmtI TmthI TimI TI TiI TimI TimoI TmtsI TI TmI TmtI Tmts
55II Timothy/II TimotiusII TiII TimII TmII TII TiII TimII TimoII TmthyII TII TmII TmtII TmthII TimII TII TiII TimII TimoII TmtsII TII TmII TmtII Tmts
60I Peter/I PetrusI PEI PetI PtI PI PeI PetI PeteI PtrI PI PtI PtrI PtrI PetI PI PeI PetI PetrI PtrsI PI PtI PtrI Ptrs
61II Peter/II PetrusII PEII PetII PtII PII PeII PetII PeteII PtrII PII PtII PtrII PtrII PetII PII PeII PetII PetrII PtrsII PII PtII PtrII Ptrs
62I John/I YohanesI JOI JohnI JnI JI JoI JohI JohnI JhnI JI JhI JhnI JhnI YohI YI YoI YohI YohaI YhnsI YI YhI YhnI YhnsI Jn
63II John/II YohanesII JOII JohnII JnII JII JoII JohII JohnII JhnII JII JhII JhnII JhnII YohII YII YoII YohII YohaII YhnsII YII YhII YhnII YhnsII Jn
64III John/III YohanesIII JOIII JohnIII JnIII JIII JoIII JohIII JohnIII JhnIII JIII JhIII JhnIII JhnIII YohIII YIII YoIII YohIII YohaIII YhnsIII YIII YhIII YhnIII YhnsIII Jn
1st, 2nd, 3rd
#English Name/BIYNWittenbergUMassF2LF3LF4LF5LConsonantF2CF3CF4CF5COther Logos
91stSamuel/1stSA1stSam1stSam1stS1stSa1stSam1stSamu1stSml1stS1stSm1stSml1stSml
102ndSamuel/2ndSA2ndSam2ndSam2ndS2ndSa2ndSam2ndSamu2ndSml2ndS2ndSm2ndSml2ndSml
111stKings/1stKI1stKi1stKgs1stK1stKi1stKin1stKing1stKngs1stK1stKn1stKng1stKngs1stKgs
122ndKings/2ndKI2ndKi2ndKgs2ndK2ndKi2ndKin2ndKing2ndKngs2ndK2ndKn2ndKng2ndKngs2ndKgs
131stChronicles/1stCH1stChr1stChr1stC1stCh1stChr1stChro1stChrncls1stC1stCh1stChr1stChrn1stChron
142ndChronicles/2ndCH2ndChr2ndChr2ndC2ndCh2ndChr2ndChro2ndChrncls2ndC2ndCh2ndChr2ndChrn2ndChron
461stCorinthians/1stCO1stCor1stCo1stC1stCo1stCor1stCori1stCrnthns1stC1stCr1stCrn1stCrnt
472ndCorinthians/2ndCO2ndCor2ndCo2ndC2ndCo2ndCor2ndCori2ndCrnthns2ndC2ndCr2ndCrn2ndCrnt
521stThessalonians/1stTH1stThes1stTh1stT1stTh1stThe1stThes1stThsslnns1stT1stTh1stThs1stThss1stThess
532ndThessalonians/2ndTH2ndThes2ndTh2ndT2ndTh2ndThe2ndThes2ndThsslnns2ndT2ndTh2ndThs2ndThss2ndThess
541stTimothy/1stTI1stTim1stTm1stT1stTi1stTim1stTimo1stTmthy1stT1stTm1stTmt1stTmth
552ndTimothy/2ndTI2ndTim2ndTm2ndT2ndTi2ndTim2ndTimo2ndTmthy2ndT2ndTm2ndTmt2ndTmth
601stPeter/1stPE1stPet1stPt1stP1stPe1stPet1stPete1stPtr1stP1stPt1stPtr1stPtr
612ndPeter/2ndPE2ndPet2ndPt2ndP2ndPe2ndPet2ndPete2ndPtr2ndP2ndPt2ndPtr2ndPtr
621stJohn/1stJO1stJohn1stJn1stJ1stJo1stJoh1stJohn1stJhn1stJ1stJh1stJhn1stJhn1stJn
632ndJohn/2ndJO2ndJohn2ndJn2ndJ2ndJo2ndJoh2ndJohn2ndJhn2ndJ2ndJh2ndJhn2ndJhn2ndJn
643rdJohn/3rdJO3rdJohn3rdJn3rdJ3rdJo3rdJoh3rdJohn3rdJhn3rdJ3rdJh3rdJhn3rdJhn3rdJn
First, Second, Third
#English Name/BIYNWittenbergUMassF2LF3LF4LF5LConsonantF2CF3CF4CF5COther Logos
9FirstSamuel/FirstSAFirstSamFirstSamFirstSFirstSaFirstSamFirstSamuFirstSmlFirstSFirstSmFirstSmlFirstSml 
10SecondSamuel/SecondSASecondSamSecondSamSecondSSecondSaSecondSamSecondSamuSecondSmlSecondSSecondSmSecondSmlSecondSml 
11FirstKings/FirstKIFirstKiFirstKgsFirstKFirstKiFirstKinFirstKingFirstKngsFirstKFirstKnFirstKngFirstKngsFirstKgs
12SecondKings/SecondKISecondKiSecondKgsSecondKSecondKiSecondKinSecondKingSecondKngsSecondKSecondKnSecondKngSecondKngsSecondKgs
13FirstChronicles/FirstCHFirstChrFirstChrFirstCFirstChFirstChrFirstChroFirstChrnclsFirstCFirstChFirstChrFirstChrnFirstChron
14SecondChronicles/SecondCHSecondChrSecondChrSecondCSecondChSecondChrSecondChroSecondChrnclsSecondCSecondChSecondChrSecondChrnSecondChron
46FirstCorinthians/FirstCOFirstCorFirstCoFirstCFirstCoFirstCorFirstCoriFirstCrnthnsFirstCFirstCrFirstCrnFirstCrnt
47SecondCorinthians/SecondCOSecondCorSecondCoSecondCSecondCoSecondCorSecondCoriSecondCrnthnsSecondCSecondCrSecondCrnSecondCrnt
52FirstThessalonians/FirstTHFirstThesFirstThFirstTFirstThFirstTheFirstThesFirstThsslnnsFirstTFirstThFirstThsFirstThssFirstThess
53SecondThessalonians/SecondTHSecondThesSecondThSecondTSecondThSecondTheSecondThesSecondThsslnnsSecondTSecondThSecondThsSecondThssSecondThess
54FirstTimothy/FirstTIFirstTimFirstTmFirstTFirstTiFirstTimFirstTimoFirstTmthyFirstTFirstTmFirstTmtFirstTmth
55SecondTimothy/SecondTISecondTimSecondTmSecondTSecondTiSecondTimSecondTimoSecondTmthySecondTSecondTmSecondTmtSecondTmth
60FirstPeter/FirstPEFirstPetFirstPtFirstPFirstPeFirstPetFirstPeteFirstPtrFirstPFirstPtFirstPtrFirstPtr
61SecondPeter/SecondPESecondPetSecondPtSecondPSecondPeSecondPetSecondPeteSecondPtrSecondPSecondPtSecondPtrSecondPtr
62FirstJohn/FirstJOFirstJohnFirstJnFirstJFirstJoFirstJohFirstJohnFirstJhnFirstJFirstJhFirstJhnFirstJhnFirstJn
63SecondJohn/SecondJOSecondJohnSecondJnSecondJSecondJoSecondJohSecondJohnSecondJhnSecondJSecondJhSecondJhnSecondJhnSecondJn
64ThirdJohn/ThirdJOThirdJohnThirdJnThirdJThirdJoThirdJohThirdJohnThirdJhnThirdJThirdJhThirdJhnThirdJhnThirdJn


1st , 2nd , 3rd  with space
#English Name/BIYNWittenbergUMassF2LF3LF4LF5LConsonantF2CF3CF4CF5COther Logos
91st Samuel/1st SA1st Sam1st Sam1st S1st Sa1st Sam1st Samu1st Sml1st S1st Sm1st Sml1st Sml
102nd Samuel/2nd SA2nd Sam2nd Sam2nd S2nd Sa2nd Sam2nd Samu2nd Sml2nd S2nd Sm2nd Sml2nd Sml
111st Kings/1st KI1st Ki1st Kgs1st K1st Ki1st Kin1st King1st Kngs1st K1st Kn1st Kng1st Kngs1st Kgs
122nd Kings/2nd KI2nd Ki2nd Kgs2nd K2nd Ki2nd Kin2nd King2nd Kngs2nd K2nd Kn2nd Kng2nd Kngs2nd Kgs
131st Chronicles/1st CH1st Chr1st Chr1st C1st Ch1st Chr1st Chro1st Chrncls1st C1st Ch1st Chr1st Chrn1st Chron
142nd Chronicles/2nd CH2nd Chr2nd Chr2nd C2nd Ch2nd Chr2nd Chro2nd Chrncls2nd C2nd Ch2nd Chr2nd Chrn2nd Chron
461st Corinthians/1st CO1st Cor1st Co1st C1st Co1st Cor1st Cori1st Crnthns1st C1st Cr1st Crn1st Crnt
472nd Corinthians/2nd CO2nd Cor2nd Co2nd C2nd Co2nd Cor2nd Cori2nd Crnthns2nd C2nd Cr2nd Crn2nd Crnt
521st Thessalonians/1st TH1st Thes1st Th1st T1st Th1st The1st Thes1st Thsslnns1st T1st Th1st Ths1st Thss1st Thess
532nd Thessalonians/2nd TH2nd Thes2nd Th2nd T2nd Th2nd The2nd Thes2nd Thsslnns2nd T2nd Th2nd Ths2nd Thss2nd Thess
541st Timothy/1st TI1st Tim1st Tm1st T1st Ti1st Tim1st Timo1st Tmthy1st T1st Tm1st Tmt1st Tmth
552nd Timothy/2nd TI2nd Tim2nd Tm2nd T2nd Ti2nd Tim2nd Timo2nd Tmthy2nd T2nd Tm2nd Tmt2nd Tmth
601st Peter/1st PE1st Pet1st Pt1st P1st Pe1st Pet1st Pete1st Ptr1st P1st Pt1st Ptr1st Ptr
612nd Peter/2nd PE2nd Pet2nd Pt2nd P2nd Pe2nd Pet2nd Pete2nd Ptr2nd P2nd Pt2nd Ptr2nd Ptr
621st John/1st JO1st John1st Jn1st J1st Jo1st Joh1st John1st Jhn1st J1st Jh1st Jhn1st Jhn1st Jn
632nd John/2nd JO2nd John2nd Jn2nd J2nd Jo2nd Joh2nd John2nd Jhn2nd J2nd Jh2nd Jhn2nd Jhn2nd Jn
643rd John/3rd JO3rd John3rd Jn3rd J3rd Jo3rd Joh3rd John3rd Jhn3rd J3rd Jh3rd Jhn3rd Jhn3rd Jn
First , Second , Third  with space
#English Name/BIYNWittenbergUMassF2LF3LF4LF5LConsonantF2CF3CF4CF5COther Logos
9First Samuel/First SAFirst SamFirst SamFirst SFirst SaFirst SamFirst SamuFirst SmlFirst SFirst SmFirst SmlFirst Sml 
10Second Samuel/Second SASecond SamSecond SamSecond SSecond SaSecond SamSecond SamuSecond SmlSecond SSecond SmSecond SmlSecond Sml 
11First Kings/First KIFirst KiFirst KgsFirst KFirst KiFirst KinFirst KingFirst KngsFirst KFirst KnFirst KngFirst KngsFirst Kgs
12Second Kings/Second KISecond KiSecond KgsSecond KSecond KiSecond KinSecond KingSecond KngsSecond KSecond KnSecond KngSecond KngsSecond Kgs
13First Chronicles/First CHFirst ChrFirst ChrFirst CFirst ChFirst ChrFirst ChroFirst ChrnclsFirst CFirst ChFirst ChrFirst ChrnFirst Chron
14Second Chronicles/Second CHSecond ChrSecond ChrSecond CSecond ChSecond ChrSecond ChroSecond ChrnclsSecond CSecond ChSecond ChrSecond ChrnSecond Chron
46First Corinthians/First COFirst CorFirst CoFirst CFirst CoFirst CorFirst CoriFirst CrnthnsFirst CFirst CrFirst CrnFirst Crnt
47Second Corinthians/Second COSecond CorSecond CoSecond CSecond CoSecond CorSecond CoriSecond CrnthnsSecond CSecond CrSecond CrnSecond Crnt
52First Thessalonians/First THFirst ThesFirst ThFirst TFirst ThFirst TheFirst ThesFirst ThsslnnsFirst TFirst ThFirst ThsFirst ThssFirst Thess
53Second Thessalonians/Second THSecond ThesSecond ThSecond TSecond ThSecond TheSecond ThesSecond ThsslnnsSecond TSecond ThSecond ThsSecond ThssSecond Thess
54First Timothy/First TIFirst TimFirst TmFirst TFirst TiFirst TimFirst TimoFirst TmthyFirst TFirst TmFirst TmtFirst Tmth
55Second Timothy/Second TISecond TimSecond TmSecond TSecond TiSecond TimSecond TimoSecond TmthySecond TSecond TmSecond TmtSecond Tmth
60First Peter/First PEFirst PetFirst PtFirst PFirst PeFirst PetFirst PeteFirst PtrFirst PFirst PtFirst PtrFirst Ptr
61Second Peter/Second PESecond PetSecond PtSecond PSecond PeSecond PetSecond PeteSecond PtrSecond PSecond PtSecond PtrSecond Ptr
62First John/First JOFirst JohnFirst JnFirst JFirst JoFirst JohFirst JohnFirst JhnFirst JFirst JhFirst JhnFirst JhnFirst Jn
63Second John/Second JOSecond JohnSecond JnSecond JSecond JoSecond JohSecond JohnSecond JhnSecond JSecond JhSecond JhnSecond JhnSecond Jn
64Third John/Third JOThird JohnThird JnThird JThird JoThird JohThird JohnThird JhnThird JThird JhThird JhnThird JhnThird Jn

Diperoleh dari "https://labs.sabda.org/Singkatan"

Halaman ini telah diakses sebanyak 4.378 kali.
Halaman ini terakhir diubah pada 12:58, 12 November 2009.